Η Γεννάδειος βιβλιοθήκη προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στο ερευνητικό πεδίο των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης θρησκείας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι μέχρι 15 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και στον σύνδεσμο:

https://www.ascsa.edu.gr/research/gennadius-library/educational-programs/fellowships

Macricostas Fellowship_2022