Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Seeger του Πανεπιστημίου του Πρίνστον προκηρύσσει θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή (με θητεία) ή Καθηγητή (με θητεία) Βυζαντινής Ιστορίας.
Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://puwebp.princeton.edu/AcadHire/apply/application.xhtml?listingId=31761