Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-02358-downloaded -02_10_2023