Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Dynamics of Conventionality, 400- 1550 » προκηρύσσει τέσσερις θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας.

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο και στον σύνδεσμο:

https://grk2212.uni-koeln.de/sites/GRK_Dynamiken/GRK_2212/Wiss2305-17_DoktorandIN_im_GRK_2212-Dr._Schumann_engl.pdf

Wiss2305-17_DoktorandIN_im_GRK_2212-Dr._Schumann_engl (1)