Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει για πέμπτη φορά το ετήσιο διεθνές βραβείο στη μνήμη της έγκριτης νομισματολόγου Βάσως Πέννα. Προθεσμία υποβολής έως 28 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

Προκήρυξη Βραβείου Πέννα 2024 (2019-2023)