Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει το ετήσιο διεθνές βραβείο στη μνήμη της νομισματολόγου Βάσως Πέννα, το οποίο θα απονεμηθεί στο καλύτερο δημοσίευμα που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της νομισματικής και σφραγιστικής του Βυζαντίου και των λατινοκρατούμενων περιοχών του ελλαδικού χώρου και της Κύπρου, τα τελευταία πέντε έτη, 2018 έως και 2022. Προθεσμία υποβολής έως 31 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη συνημμένη προκήρυξη.

Προκήρυξη Βραβείου Πέννα 2023 (2018-2022)