Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορική έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και στους συνδέσμους:

https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/

https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/job-advertisements/

RTG-2304_job-advertisement_cohort-2b_2-1