Το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία προκηρύσσει θέση για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο «Climate-societal relationships in the central and eastern Mediterranean during the first millennium CE». Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

DUW FG Fleitmann PhD_ERC CoG_SSE1K_DF