Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει το ετήσιο βραβείο στη μνήμη του Νικολάου Δρανδάκη, το οποίο θα απονεμηθεί στο καλύτερο άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό πεδίο της βυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας τα τελευταία δύο χρόνια, 2021 και 2022, από Έλληνα ή Ελληνίδα επιστήμονα. Προθεσμία υποβολής έως 31 Ιανουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Προκήρυξη Βραβείου Ν. Δρανδάκη 2023-(2021-2022)