Η Χριστανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει γα δέκατη φορά το «Βραβείο Μαρία Σ. Θεοχάρη» για την καλύτερη επιστημονική εργασία στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2021

Επισυνάπτεται η προκήρυξη:

Προκήρυξη Βραβείου Μ. Θεοχάρη 2021