Επισυνάπτεται η προκήρυξη της έδρας Βυζαντινών Σπουδών του Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου. Προθεσμία έως 23 Μαρτίου 2022.

1149-1775-12_THE-Text_FacCultStud_W3_ByzantinStud-Chair_02-24

20220216_02_ZEIT_W3_Byzantinistik_-LS_02-24