Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε συνέχεια του ηλ. μηνύματός μας της 5ης Απριλίου 2023, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας για τη διοργάνωση Στρογγυλών Τραπεζών στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών (Βιέννη 2026) στην ηλ. διεύθυνση της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, έως τις 30 Νοεμβρίου 2023. Η ανακοίνωση αφορά όλους τους Έλληνες ή δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα βυζαντινολόγους, ανεξαρτήτως του εάν είναι μέλη της Επιτροπής.

 

Με τους χαιρετισμούς μας

Ταξιάρχης Κόλιας Θεοδώρα Αντωνοπούλου