Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών α) Κ. Π. Χρήστου – Π. Κατσώνη – Κ. Α.Μποζίνης (επιστ. επιμ.) «Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του. 1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων» και β) Μ. Καμπούρη-Βαμβούκου – Π. Κατσώνη (επιστ. επιμ.) «Η Θεσσαλονίκη στον 11ο και 12ο αιώνα», την Κυριακή 19 Μαΐου, ώρα 18:00, στην 20η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Για το πρώτο βιβλίο θα μιλήσουν οι καθηγητές Ταξιάρχης Κόλιας και Γιώργος Ζωγραφίδης καθώς και η Δρ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου. Συντονίζει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου. Για το δεύτερο βιβλίο θα μιλήσουν οι καθηγητές Αριστοτέλης Μέντζος και Γιώργος Λεβενιώτης, συντονίζει η καθηγήτρια Μελίνα Παϊσίδου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Κ.Β.Ε._20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_Πρόσκληση_19-05-2024