Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ τὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο σᾶς προσκαλοῦν στὴν παρουσίαση τοῦ τιμητικοῦ τόμου – ἀφιερώματος ἐπὶ τῇ ἑβδομηκονταπενταετηρίδι τοῦ Καθηγητοῦ Bυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Tέχνης Δημήτριου Δ. Τριανταφυλλόπουλου τὴν Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στὶς 7 μ.μ. στὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ triantafillopoulos INV GREECE copy