Οι εκδόσεις Καπόν και η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνουν την παρουσίαση του συλλογικού τόμου με θέμα «ΟΘωμανικά Μνημεία στην Ελλάδα. Κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση» την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00, στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.