Η παρουσίαση του οκτάτομου συλλογικού έργου «Βυζάντιο, Ιστορία και Πολιτισμός. Ερευνητικά Πορίσματα», επιστημονική διεύθυνση Τηλέμαχος Λουγγής, σε συνεργασία με τους Ewald Kislinger και Δέσποινα Λαμπαδά, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Ε.Ι.Ε. Για το συλλογικό έργο θα μιλήσουν ο επιστημονικός επόπτης Τηλέμαχος Λουγγής και συγγραφείς. Συντονίζει ο Γεράσιμος Μέριανος, Κύριος Ερευνητής του Ι.Ι.Ε. / Ε.Ι.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Βιβλιοπαρουσίαση_Βυζἀντιο. Ιστορία και Πολιτισμός_Πρόγραμμα