Στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές θεωρήσεις», ο Στυλιανός Λαμπάκης ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) και η Μαρία Λεοντσίνη Κύρια Ερευνήτρια του Ι.Ι.Ε. / Ε.Ι.Ε. θα παρουσιάσουν τη συμμετοχή του Ι.Ι.Ε./ Ε.Ι.Ε. στο Πρόγραμμα «Byzart» της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana και θα μιλήσουν με θέμα «Byzart: συμβολή στην ψηφιοποίηση τεκμηρίων βυζαντινού πολιτισμού στην Europeana», την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 15:00, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://ionio-gr.zoom.us/j/98965843483

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ