Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 9-17 Σεπτεμβρίου 2023, θα παρουσιαστεί το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την εταιρεία Comic – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) «Ψηφιακές διαδρομές στα μονοπάτια της ελληνικής ιστορίας – Digital Routes in Greek History’s Paths (RοGH)». Μέσω συστήματος εικονικής πραγματικότητας θα γίνει βιωματική περιήγηση στον Πύργο της Ουρανούπολης.

Περισσότερες πληροφορίες στα δύο συνημμένα.

RoGH Presentation – IIE EIE (002)

PressRelease_NHRF_TIF2023_el