Στη Γαλλική Σχολή Αθηνών θα γίνει παρουσίαση του έργου του Δρ. Thomas Kaffenberger με τίτλο «Tradition and Identity. The Architecture of Greek Churches in Cyprus (14th to 16th Centuries)», την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:00, μέσω διαδικτύου: Webinaire / Webinar

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: https://www.efa.gr/en/manifestations-scientifiques/nos-anciennes-manifestations-scientifiques/2211-29-09-2022-tradition-and-identity-the-architecture-of-greek-churches-in-cyprus