Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου με θέμα «Icons in the making. Art and technology of icons in Greece and Ethiopia 15th-18th cent.», τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, στο Μουσείο Κανελλοπούλου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Παρουσίαση βιβλίου_Icons in the making_page-0001 (1)