Οι Εκδόσεις Παπαζήση και Ιανός διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχαήλ Κορδώση «Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθ. Βασίλειος Κατσαρός, ο επίκ. καθ. Κωνσταντίνος Τακιρτάκογλου και ο Δρ. Δημήτριος Δρακούλης. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Πρόσκληση Κορδώσης