Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού διοργανώνουν παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα» (περίοδος 2019-2023), στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Ε.Ι.Ε., τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 18:00. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΤΗΝΟΣ_compressed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΤΗΝΟΣ