Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενων συναδέλφων, μετατίθεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τη διοργάνωση Στρογγυλών Τραπεζών, στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, από τις 30 Νοεμβρίου στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Με τους χαιρετισμούς μας,
Ταξιάρχης Κόλιας – Θεοδώρα Αντωνοπούλου