Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ενισχυθεί η συμμετοχή νεώτερων συναδέλφων στο Διεθνές Συνέδριο από ιδίους πόρους της Ελληνικής Επιτροπής, σας ανακοινώνουμε ότι ήδη εγκρίθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις. Επειδή όμως δεν καλύφθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός δικαιούμενων την ενίσχυση μελών και επίσης παρατάθηκε, όπως σας έχουμε ενημερώσει, η προθεσμία εγγραφής στο Συνέδριο με μειωμένο κόστος, το Δ.Σ. αποφάσισε την δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων έως τις 8 Μαρτίου. Προσθέτουμε και μία σημαντική διευκρίνιση. Η αναφορά στο συνημμένο έγγραφο σε μη κατοχή «έμμισθης θέσης» (3η προϋπόθεση) εννοείται ως μη κατοχή μόνιμης έμμισθης θέσης.

Με θερμούς χαιρετισμούς

Ταξιάρχης Κόλιας – Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη