Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει συνέδριο με θέμα: “The Palaiologan Romance in Context. Narrativity, Identities and Gender in the Mediterranean (12th -16th centuries)”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24- 25 Ιουνιου 2021.

Σύνδεσμος εγγραφής:

https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_tAfeMq4hTaem8c4uIUy01g

Πρόγραμμα:

Program-The-Palaiologan-Romance-in-Context.-Narrativity-Identities-and-Gender-in-the-Mediterranean-12th-16th-centuries