Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) διοργανώνουν το διεπιστημονικό σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης», με θέμα «Οι βυζαντινές πόλεις», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Ε.Ι.Ε. (αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο). Έναρξη 6 Μαρτίου, ώρα 18:00. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

2024_OikonomidisSeminarProgramme_ΤΕΛΙΚΟ (1)