Ι΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
(Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών)

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατά την καταληκτήρια συνεδρία της Ι’ Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, την οποία φιλοξένησε από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2019 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι σύνεδροι, οι καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές των πεδίων της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Φιλολογίας και του Δικαίου του Βυζαντίου αποφάσισαν να εκφράσουν την ανησυχία τους για το μέλλον των βυζαντινών ευρημάτων στο μετρό της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα για το μοναδικής σημασίας μνημειακό σύνολο της διασταύρωσης των κεντρικών οδών της βυζαντινής πόλης.

Κοινή πεποίθηση όλων αποτελεί η αναγκαιότητα να διατηρηθεί το σύνολο αυτό κατά χώραν, όπως αρμόζει στη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του βυζαντινού κόσμου και όπως επιβάλλει η επιστημονική δεοντολογία.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Χρήστος Σταυράκος, πρόεδρος (Καθηγητής)
Αλέξανδρος Αλεξάκης, αντιπρόεδρος (Καθηγητής)
Δημήτριος Γεωργακόπουλος, γραμματέας (Λέκτορας)
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, μέλος (Καθηγητής)
Απόστολος Μαντάς, μέλος (Επίκουρος Καθηγητής)
Ελένη Καλτσογιάννη, μέλος (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Ευστρατία Συγκέλλου, μέλος (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Ομόφωνο ψήφισμα της Ι’ Συνάντησης Βυζαντινολόγων