Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία και ο Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το ΜΑ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από τις 18 έως τις 20 Μαΐου 2022, το οποίο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στο συνημμένο πρόγραμμα.

 

41 Congr. Progr.