Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από τις Αρχές για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του την ματαίωση του ΜΑ΄ (41ου ) Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 27-29/05/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το συνημμένο.

Ματαίωση ΜΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου