Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας / Α.Π.Θ. διοργανώνουν το Μ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (15-17 Μαΐου 2019).

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα του 20ού αιώνα», την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, ώρα 19:00

Και το πρόγραμμα του Συνεδρίου (16-17 Μαΐου 2019)

Πρόγραμμα Συνεδρίου 1 [εσωτερικό]

Πρόγραμμα Συνεδρίου 2 [έξω]

Πρόσκληση Τελετής Έναρξης – Στρογγυλή Τράπεζα