Το «Λαϊκό Πανεπιστήμιο» διοργανώνει μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο, μεταξύ των οποίων ορισμένα άπτονται του βυζαντινού πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ