Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον κύκλο ομιλιών «ARCHAEOLOGY@Thessaloniki» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/92202673449?pwd=Uy8yczBscmJYK1BvcmhVODhkNis0UT09

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Archaeology_Thessaloniki_2023_2024