Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του κύκλου ομιλιών του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Εταιρείας Φίλων του Λαού κατά το εαρινό εξάμηνο 2022, εκ των οποίων ορισμένες εμπίπτουν στη βυζαντινή εποχή.

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022