Στο πλαίσιο του Κύκλου διαλέξεων «Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», ο επίκ. καθ. Γεώργιος Λεβενιώτης θα δώσει διάλεξη με θέμα «Οι προσπαρακείμενοι τη θεοσώστω πόλει Σκλαβίνοι: Υποτελείς Σλαβικοί Πληθυσμοί στα Ανατολικά της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης», την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στο Κέντρο Ιστορίας (Πλ. Ιπποδρομίου) στη Θεσσαλονίκη.