Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, θα οργανώσει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

1. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας με τίτλο:
«Η θεολογική προσέγγιση του φύλου στο Βυζάντιο».

2. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης με τίτλο: «To φύλο στο Βυζάντιο – Ιδεολογική, Αρχαιολογική και Εικαστική Προσέγγιση».

3. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας με τίτλο: «Το κοινωνικό φύλο στο Βυζάντιο».

4. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου με τίτλο: «Φύλο/Ταυτότητα Φύλου και Δίκαιο κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εποχή».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα, καθώς και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ή τα προγράμματα που επιθυμούν από τις 7-11-2018 μέχρι και τις 18-11-2018 και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ www.diaviou.auth.gr

Συγκεκριμένα:
1. Για το σεμινάριο του Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας δείτε εδώ: http://diaviou.auth.gr/kve18_arabatzis
2. Για το σεμινάριο του Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης δείτε εδώ: http://diaviou.auth.g/kve18_semoglou
3. Για το σεμινάριο του Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας δείτε εδώ: http://diaviou.auth.gr/kve18_katsoni
4. Για το σεμινάριο του Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου δείτε εδώ: http://diaviou.auth.gr/kve18_papadatou

 

Στην ηλεκτρονική αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο τίτλου/τίτλων σπουδών.
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.