Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

παρακαλούμε να διαβάσετε τα συνημμένα έγγραφα για την ΙΑ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων.

Με θερμούς χαιρετισμούς

Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ – 6-2021

Α΄ Εγκύκλιος ΙΑ΄ Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Δήλωση συμμετοχής ΙΑ’ Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων