Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατόπιν ενημερώσεως από την Οργανωτική Επιτροπή της ΙΑ ΄ Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, επισυνάπτονται η 2η Εγκύκλιος και το Προσωρινό Πρόγραμμα.

Με χαιρετισμούς και ευχές για καλό καλοκαίρι,

Ταξιάρχης Κόλιας ― Θεοδώρα Αντωνοπούλου

2η Εγκύκλιος Δ΄ (ΙΑ ‘) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ΄ (ΙΑ΄) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ