Επισυνάπτεται επιστολή εκ μέρους του Δ.Σ. της Χ.Α.Ε. σχετικά με τη διατήρηση κατά χώραν των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συνυπογράψουν την επιστολή παρακαλούνται να στείλουν προς τη ΧΑΕ,  το συντομώτερο δυνατό,  στη νέα προσωρινή ηλεκτρονική  διεύθυνση  ([email protected])  : συμφωνώ, τό όνομά τους και την επαγγελματική και επιστημονική τους ιδιότητα.

Επιστολή:

Ανοικτη επιστολή με περισσότερες υπογραφέ