Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Μάλτας και Κύπρου διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με θέμα “Τhe Knights Hospitaller in the Aegean: History and Archaeology”.

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 13 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2020 και στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Θ.Σ. θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και 3 ECTS μονάδες.

Summer School_Rhodes