Το Πανεπιστήμιο Fribourg της Ελβετίας προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Portraying Medieval Women: The Materiality of Female Images and Art Patronage in the Latin East (12th–15th centuries)», μία θέση υποψήφιου διδάκτορα. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://jobs.fr.ch/job/Fribourg%2C-CH-PhD-Position-Sari/763894202/