Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Μάιντζ προκηρύσσει θέση καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Νοεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ