Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει θέση καθηγητή Ιστορίας του Δικαίου. Προθεσμία υποβολής έως 12 Οκτωβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-01183-downloaded -11_08_2023