Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης προκηρύσσει θέση καθηγητή Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης. Προθεσμία υποβολής έως 15 Σεπτεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://personalwesen.univie.ac.at/en/jobs-recruiting/professorships/detail-page/news/byzantine-art-history/