Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 24 Μαρτίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-03476-downloaded -23_01_2024