Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και μουσικών παραδόσεων Ανατολικής Μεσογείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 13 Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-00443-downloaded -12_02_2024