Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας τριετούς θητείας στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης από τον 4ο έως και τα τέλη του 16ου αιώνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 6-8-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01429-downloaded -08_06_2024