Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει θέση επίκ. καθ. Βυζαντινής Ιστορίας. Προθεσμία έως 13 Ιουνίου 2023. Πληροφορίες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-00744-downloaded -03_06_2023 (1)