Η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Προθεσμία υποβολής έως 1η Νοεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Document (1)