Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

Προκήρυξη θέσης Ιστορίας Δικαίου