Η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή επί θητεία στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας του Δικαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01319-downloaded -27_05_2024